โครงการอบรมผู้ประเมินคุณาภาพภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561

ปรับปรุงข้อมูล : 31/5/2561 13:55:19     ที่มา : กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 689

กลุ่มข่าวสาร :

สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUn-QA ในวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมทีคการ์เด้นท์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงราย โดยมีอาจารย๋ประจำหลักสูตรเข้าร่วม จำนวน 42 คน ในการนี้ได้รับเกียรติ จาก รองศาสตราจารย์ชวลิต  วงษ์เอก ข้าชการบำนาญจากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรในการอบรมและปฏิบัติ ในครั้งนี้

ข่าวล่าสุด