โครงการสัมมนาเผยแพร่ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 2/4/2562 15:40:16     ที่มา : กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 394

กลุ่มข่าวสาร :

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2562 สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาร่วมกับคณะทำงานจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ 
ได้จัดโครงการสัมมนาเผยแพร่ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งได้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ
เพื่อรองรับระบบการประกันคุณภาพ AUN-QA โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์ ในการกล่าวเปิดโครงการ

ข่าวล่าสุด