โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง GAP Analysis : AUN-QA วันที่ 16-17 มกราคม 2563

ปรับปรุงข้อมูล : 24/1/2563 13:20:33     ที่มา : กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 577

กลุ่มข่าวสาร :

กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง GAP Analysis : AUN-QA ในวันที่ 16-17 มกราคม 2563 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ ชั้น1 อาคารสมเด็จพระเทพฯโดยมีคณาจารย์และบุคลาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 85 คน

ข่าวล่าสุด