โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2561 20 กรกฏาคม 2561

ปรับปรุงข้อมูล : 24/7/2561 13:41:17     ที่มา : กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 469

กลุ่มข่าวสาร :

สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยงานมาตรฐานควบคุมภายใน ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 20 กรกฏาคม 2561 ณ แอทนาธา เชียงใหม่ ชิค จังเกิ้ล รีสอร์ท อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วม จำนวน 25 คน

ข่าวล่าสุด