สัญจรด้านวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 3 ธค 2561

ปรับปรุงข้อมูล : 3/12/2561 16:13:02     ที่มา : กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 472

กลุ่มข่าวสาร :

รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร  วาฤทธิ์ รองอธิการบดี ได้เข้าร่วมกิจกรรมสัญจรด้านวิชาการและการประกันคุณภาพ ร่วมกับคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. 

ข่าวล่าสุด