โครงการพัฒนาองค์กร 3 หน่วยงาน (Academic Cluster Reposition) 14-15 มกราคม 2562 ณ ร้านอาหารอนาวิว

ปรับปรุงข้อมูล : 17/1/2562 10:04:33     ที่มา : กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 493

กลุ่มข่าวสาร :

เมื่อวันที่ 14-15 มกราคม พ.ศ.2562 สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ร่วมกับสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และบัณฑิตวิทยาลัย
ได้นำบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาองค์กร 3 หน่วยงาน (Academic Cluster Reposition) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร
คุณนรพนธ์ ธรรมวิเศษศรี และผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้และดำเนินกิจกรรม

ข่าวล่าสุด