โครงการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการวัดความสำเร็จของงานของหน่วยงานสายสนับสนุนและหน่วยงานวิสาหกิจ

ปรับปรุงข้อมูล : 1/8/2562 14:53:58     ที่มา : กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 316

กลุ่มข่าวสาร :

กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อใข้ในการวัดความสำเร็จของหน่วยงานสายสนับสนุนและหน่วยงานวิสาหกิจ วันที่ 18-20 กรกฏาคม 2562 ณ โรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท จ.น่าน โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรหน่วยงานสนับสนุน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 77 คน 

ข่าวล่าสุด