กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย
Division of Quality Development

บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพ สวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงาน ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย ในวาระโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ,, อวยพรให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง ปลอดโรคปลอดภัย เพิ่มวิตามินซีให้กับร่างกายด้วยส้มสดใหม่จากสวน ????
# สวัสดีปีใหม่ 2567
# HappyNewYear 2024

ปรับปรุงข้อมูล : 11/1/2567 9:15:29     ที่มา : กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 567

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

การประชุมสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ฉบับปี 2567-2570 ครั้งที่ 2 : หมวด 1 การนำองค์กร และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง
8 กุมภาพันธ์ 2567กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ฉบับปี 2567-2570 ครั้งที่ 2 : หมวด 1 การนำองค์กร และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และออนไลน์ไปมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -ชุมพรด้วย ซึ่งการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
9 กุมภาพันธ์ 2567     |      80
โครงการสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ฉบับ ปี 2566-2570 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (OPและ Overview) ครั้งที่ 1
วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2567 กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ฉบับ ปี 2566-2570 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (OPและ Overview) ครั้งที่ 1 ใันวันพุธที่10 มกราคม 2667เวลา 09.00-16.00 น. โดยมีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมโครงการจำนวน 80(คน)และมีระบบออนไลน์ให้กับ แม่โจ้-แพร่ และ แม่โจ้ -ชุมพร ด้วย โดยการออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนศรีอยุธยา
11 มกราคม 2567     |      183
การประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566
วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2566 สำนักงานมหาวิทยาลัย รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการดำเนินการประเมินจำนวน 4 ท่านดังนี้ 1. ผศ.ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ ประธานกรรมการ 2.ผศ.ดร.ฐปน ชื่นบาล กรรมการ 3.นางอริศรา สิงห์ปัน กรรมการ 4.นายอัศวเทพ คันชิง เลขานุการ ทั้งนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการประเมินโดยการตรวจรายงานการประเมินตนเอง และการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด จากหน่วยงานต่างๆภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย
15 ธันวาคม 2566     |      18134